Make your own free website on Tripod.com
INILAH SALASILAH TARIQAT NAQSYABANDIYAH YANG TURUN DARI BABUSSALAM TANJUNG PURA (LANGKAT),SUMATERA UTARA INDONESIA.

Rahsia Tariqat Naqsyabandiyah  ini ,diturunkan Allah Subhanahuwataala dengan Perantaraan Jibril Alaihissalam  Kepada:

1).MUHAMMAD RASULLULLAHHU ALAIHIWASSALAM PENGHULU SELURUH       ALAM.BELIAUMENUMPAHKAN RAHSIA INI KEPADA;

2). ABU BAKAR AS-SIDIQ RADIALLAHUAN.
3). SALMAN AL-FARISY RADIALAHHUAN KEMUDIAN KEPADA;
4). QASIM BIN MUHAMMAD B.ABU BAKAR AS-SIDIQ R.A,
5). IMAM JAAFAR SIDIQ R.A,
6). ABU YAZID BUSTAMI R.A,
7). ABU HASSAN KHARQANI R.A,
8). ABU ALI FRMADY R.A,
9). SHEIKH YUSUF HAMDANI QADASSALLAH,
10).SHEIKH ABD.KHALID FAJADUANI,Q.S
11).SHEIKH ARIF RIYAU GHARI Q.S,
12).SHEIKH MAHMUD ANJARI A.S,
13).SHEIKH ALI RAMATHANI Q.S,
14).SHEIKH MUHAMMAD BABUSSAMASI,
15).SHEIKH AMIR KULALI,
16).SHEIKH BAHAUDIN SHAH NAQSABANDI,
17).SHEIKH MUHAMMAD ALAUDDIN A'THARI,
18).SHEIKH YAAKUP CHARKI,
19).SHEIKH ABDULLAH AHRARI SAMAR QANDI,
20).SHEIKH MUHAMMAD ZAHIDI,
21).SHEIKH DARWIS MUHAMMAD,
22).SHEIKH MUHAMMAD KHAUJAKI AMKANAKI,
23).SHEIKH MUHAMMAD BAQI BILLAHI,
24).SHEIKH MUHAMMAD FARUQI SARHINDI,
25).SHEIKH MUHAMMAD MAKSOM,
26).SHEIKH SHAIFUDIN,
27).SHEIKH NUR MUHAMMAD BADAWANI,
28).SHEIKH SHAMSUDIN HABIBULLAH JAN JANANI,
29).SHEIKH ABDULLAH DAHLAWI,
30).SHEIKH MAULANA KHALID QARDI,LAHIR 1193 WAFAT 1239H,
31).SHEIKH ABDULLAH AFANDY,
32).SHEIKH SULAIMAN QARIMI,
33).SHEIKH SULAIMAN ZUHDI,MENETAP DI MAKKAH (JABAL QUBIS),
34).SHEIKH ABD WAHAB ROKAN AL-KHOLIDI,YANG MENETAP DI TANJUNG     PURA (LANGKAT),SUMATERA UTARA,INDONESIA YANG MENYEBARKAN KE SELURUH ASIA.
35).SHEIKH HAJI SARIF YANG TINGGAL DI TEMONG,KUALA KANGSAR PERAK,
36).SHEIKH HAJI AHMAD PANAI YANG TIGGAL DI KG.LINTANG SUNGAI SIPUT (U) PERAK.
37).KEMUDIAN TURUN PULA KEPADA HAMBA YANG KARAM DI LAUTAN DOSA SERTA PULA KURANG DI DALAM ILMU PENGETAHUAN ,IALAH SAYA YANG DHAIF HAJI ABD.WAHAB BIN SHEIKH HAJI ABDUL MANAF BIN SHEIKH HAJI YAHYA BIN SHEIKH HAJI ABD.WAHAB ROKAN AL-KHOLIDI NAQSYABANDIYAH ,YANG TINGGAL DI KG.JERLUN KUALA KANGSAR PERAK.